Hướng dẫn chính thức của Tổng cục thuế về việc khai thuế khi ngày lập và ngày ký trên hóa đơn khác nhau

Trả lời:

Thời điểm xác định thuế GTGT theo Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC được quy định như sau: 

Đối tượng Thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế
Bán hàng hóa Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền chưa
Cung ứng dịch vụ Thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa

Kê khai thuế khi thời điểm lập và ký trên hóa đơn khác nhau

Theo khoản 9 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

  • Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.
  • Nếu hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

Để làm rõ về vấn đề này, Ngày 4/5/2023 vừa qua Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1586/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về việc khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký như sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì nếu thời điểm ký số trên hóa đơn phát sinh cùng thời điểm hoặc sau thời điểm lập hóa đơn thì hóa đơn điện tử đã lập vẫn được xác định là hóa đơn hợp lệ:

– Người bán thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo thời điểm lập hóa đơn;

– Người mua thực hiện kê khai thuế tại thời điểm nhận hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, hóa đơn GTGT có ngày lập và ngày ký khác nhau nếu thời điểm ký số phát sinh cùng thời điểm hoặc sau thời điểm lập hóa đơn thì vẫn được xem là hóa đơn hợp lệ.

– Người bán kê khai thuế GTGT theo thời điểm lập hóa đơn

– Người mua kê khai thuế GTGT theo thời điểm ký hóa đơn.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi