Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký bao nhiêu lần?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Điều 13 Bộ luật Lao động 2019:

Khi sử dụng lao động, người sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện ký kết Hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa 2 bên về công việc thực hiện, tiền lương và các nghĩa vụ liên quan. Có 2 loại hợp đồng lao động:

  • Hợp đồng lao động không thời hạn: không xác định thời hạn chấm dứt hiệu lực của hợp đồng
  • Hợp đồng lao động có thời hạn: có xác định thời hạn chấm dứt hiệu lực của hợp đồng (không quá 36 tháng).

 

Khi hợp đồng lao động có thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động mới trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn, nếu hợp đồng mới hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

⇒ Hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được ký tối đa 2 lần (Đến lần ký thứ 3 phải chuyển thành hợp đồng không thời hạn).

Ngoài ra, các bên có thể ký phụ lục để kéo dài thời hạn hợp đồng lao động nhưng chỉ được sửa đổi một lần và đảm bảo không làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết.

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi