Hóa đơn đầu vào bị bỏ sót kê khai như thế nào?

Trả lời:

Hóa đơn đầu vào bị bỏ sót có thể dẫn đến sai sót khi kê khai số thuế GTGT đầu vào, số thuế được khấu trừ. Theo quy định tại khoản 8 Điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC, khi phát hiện sai sót như trên, cơ sở kinh doanh có thể kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.

Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được hướng dẫn tại Điều 47 Luật quản lý thuế 2019 như sau:

STT Trường hợp Xử lý
1 Nếu việc khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế Nộp hồ sơ bao gồm:

+ Bản giải trình khai bổ sung

+ Các tài liệu có liên quan

Lưu ý: không cần nộp Tờ khai bổ sung

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm khi kê khai bổ sung + Khai bổ sung hồ sơ thuế của tháng, quý có sai, sót

+ Tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm khi kê khai bổ sung Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm
2 Nếu việc khai bổ sung làm thay đổi nghĩa vụ thuế 
Làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn trả Nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).
Làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau Kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại

Lưu ý: Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Về vấn đề này, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh có Công văn 2397/CTBNI-KKKTT hướng dẫn hóa đơn bị bỏ sót phát sinh ở tháng nào thì kê khai bổ sung vào tờ khai của tháng đó. Ví dụ:

– Hóa đơn của tháng 9/2022 bị bỏ sót => kê khai bổ sung vào tờ khai của tháng 9/2022

– Hóa đơn của tháng 1/2023 bị bỏ sót => kê khai bổ sung vào tờ khai của tháng 1/2023

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi