Hóa đơn cung cấp dịch vụ, hàng hóa được lập vào tháng 6/2023 nhưng tới ngày 01/7/2023 mới ký thì thuế suất thuế GTGT như thế nào?

Trả lời:

Thời điểm xác định thuế GTGT căn cứ theo Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

  • Đối với bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.
  • Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa

Trường hợp có thu tiền trước/trong khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền 

Theo đó, trường hợp lập hóa đơn trước ngày 01/07/2023 nhưng tới ngày 01/7/2023 mới ký thì xác định thuế suất như sau:

(1) Nếu lập hóa đơn vào thời điểm thu tiền trước (trước ngày 01/07/2023) với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành sau ngày 01/07/2023:

  • Phần tiền lập hóa đơn trước ngày 001/07: áp dụng thuế suất 10%
  • Phần tiền chưa thanh toán được lập hóa đơn sau ngày 01/07: áp dụng thuế suất 8%

(2) Nếu lập hóa đơn và hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao trước 01/7/2023 nhưng đến 01/7/2023 mới ký sẽ áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% và phạt lập hóa đơn sai thời điểm.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi