Doanh nghiệp có phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản thù lao nhận được từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ không?

Trả lời: 

Thu hộ/chi hộ là việc doanh nghiệp đứng ra để thu tiền/chi tiền thay cho một tổ chức, cá nhân nào đó (khoản tiền thu hộ/chi hộ này không liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp)

Đối với các khoản thu hộ: doanh nghiệp không phải không phải kê khai, nộp thuế GTGT, không phải xuất hóa đơn và sử dụng chứng từ thu/chi. (theo hướng dẫn tại Công văn 79071/CT-TTHT do Cục thuế TP Hà Nội ban hành ngày 26/12/2016)

Đối với khoản thù lao nhận được từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ: doanh nghiệp không phải kê khai, nộp thuế GTGT (theo khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

Những khoản thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước bao gồm: 

  • Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội
  • Chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội
  • Thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế
  • Các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi