Điều kiện được khấu trừ chi phí hợp lý đối với quà biếu tặng?

Trả lời: 

Về hóa đơn

  • Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định người bán phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng.
  • Trường hợp xuất hóa đơn khi tặng quà cho khách hàng mà khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ). (Theo công văn 5483/TCT-DNL)

Về thuế GTGT

  • Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng thì phải lập hóa đơn GTGT , trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.
  • Giá tính thuế GTGT dựa trên giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này

Về thuế TNDN

Chi chi phí quà biếu tặng để được xem là chi phí hợp lý cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

Tặng quà cho khách hàng

Tặng quà cho nhân viên

Điều kiện chung

  • Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên
  • Khi xuất tặng phải lập hóa đơn

(Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Khác

Khoản chi không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế (chi phúc lợi cho nhân viên).

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi