Điều kiện để chi phí tiền lương công nhân xây dựng được trừ khi tính thuế TNDN

Trả lời:

Thông thường, khi thuê nhân trực tiếp thực hiện công trình xây dựng, thực hiện giao kết Hợp đồng khoán việc.

Đặc điểm của hợp đồng khoán:

Luật lao động không có quy định về loại Hợp đồng này mà dựa trên quy định của Bộ luật dân sự 2015:

 • Người thực hiện công việc không phải chịu sự quản lý, điều hành của người giao khoán mà có thể tự tổ chức thực hiện và nhờ, thuê, mướn người khác thực hiện công việc đó. 
 • Người lao động không bị phụ thuộc vào thời gian và điều kiện làm việc do người sử dụng lao động thỏa thuận.
 • Ký hợp đồng với đại diện nhóm cá nhân

 

Về Bảo hiểm xã hội: không phải tham gia BHXH bắt buộc

Lưu ý:  không quan trọng tên Hợp đồng là gì, quan trọng Nội dung của Hợp đồng (VD: Hợp đồng khoán việc nhưng nội dung như Hợp đồng lao động => Thực hiện theo HĐLĐ là tham gia BHXH cho NLĐ)

So sánh nội dung của 2 loại hợp đồng:

Hợp đồng lao động Hợp đồng khoán
– Thông tin của người sử dụng lao động (tên, địa chỉ..) và người lao động (tên, số CCCD…)

– Công việc và địa điểm làm việc

– Thời hạn của hợp đồng lao động

– Mức lương, hình thức, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

– Chế độ nâng bậc, nâng lương

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

– BHXH, BHYT, BHTN

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

(Bộ luật Lao động 2019)

– Thông tin về các bên: bên giao khoán và bên nhận giao khoán

– Nội dung công việc

– Phương thức thanh toán và giá

– Thời hạn nhận và bàn giao, phương thức, địa điểm thực hiện hợp đồng;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng khoán việc

– Trách nhiệm của các bên trong trường hợp vi phạm hợp đồng

– Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các bên. Sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng

– Các nội dung khác (nếu có).

(Bộ luật Dân sự)

 

Về thuế TNCN: người lao động có thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên thì sẽ bị khấu trừ 10%thuế TNCN . Tuy nhiên, nếu trong năm người lao động chỉ có duy nhất một khoản thu nhập tại nơi trả thu nhập và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế chưa đến mức nộp thuế thì cá nhân làm cam kết mẫu số 08/CK-TNCN gửi tổ chức trả thu nhập để tạm thời không bị khấu trừ thuế (theo Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Do đó, bộ hồ sơ để chi phí lương cho nhân công theo hợp đồng khoán việc hợp lý bao gồm:

 • Hợp đồng giao khoán
 • Bản sao CCCD của NLĐ
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Biên bản nghiệm thu
 • Chứng từ thanh toán tiền
 • Chứng từ Khấu trừ 10% thu nhập trước khi chi trả lương đối với khoản chi từ 2.000.000/lần chi
 • Cam kết thu nhập không phải nộp thuế TNCN (phải có MST)
 • Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN
 • Bảng chấm công

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi