Dịch vụ cung cấp điện có được giảm thuế GTGT không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP, giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ tại Phụ lục 1, 2, 3 của Nghị định này.

Theo quy định của Luật thuế GTGT, mặt hàng điện thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% và không nằm trong phụ lục 1,2,3 của Nghị định 44 ⇒ Mặt hàng điện thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Thời gian giảm thuế: Từ 01/07/2023 đến hết 31/12/2023

Căn cứ theo khoản 4 Điều 9 nghị định 123/2020/NĐ-CP, hoạt động cung cấp điện có thời gian lập hóa đơn đặc thù vì dịch vụ cung cấp số lượng lớn, phát sinh thường xuyên và cần có thời gian đối soát giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Thời điểm lập hóa đơn hoạt động cung cấp điện: thời điểm hoàn thành đối soát dữ liệu nhưng chậm nhất không quá 07 ngày của tháng sau tháng phát sinh cung cấp dịch vụ.

Về thuế GTGT, Tổng cục thuế có công văn 2276/CTBDI-TTHT ngày 06/07/2023 hướng dẫn về vấn đề này như sau:

Trường hợp công ty có hoạt động cung cấp điện:

  • Tháng 06/2023: có văn bản xác nhận chỉ số và sản lượng điện
  • Ngày 03/07/2023: công ty xuất hóa đơn

Như vậy, công ty sẽ được áp dụng thuế suất 8% (mức đã giảm) khi xuất hóa đơn cho khách hàng. Trường hợp đã xuất hóa đơn với thuế suất 10% thì công ty xuất hóa đơn điều chỉnh với thuế suất 10%.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi