Chi phí xây dựng sân bóng đá cho người lao động có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Trả lời:

Đối với khoản chi xây dựng sân bóng đá cho người lao động, ngày 02/10/2023 Cục thuế tỉnh Bình Định có Công văn số 3376/CTBDI-TTHT hướng dẫn như sau:

Điều kiện để khoản chi được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN : (Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

  1. Khoản chi phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
  2. Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
  3. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu trở lên.

 

Về thuế TNDN:

Theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí khấu hao đối với tài sản là khu thể thao phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tuy không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhưng vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Xem thêm: Bộ hồ sơ để chi phí khấu hao TSCĐ được trừ 

Về thuế GTGT:

Riêng đối với một số tài sản cố định: nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp; tuy không trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng phục vụ nhu cầu cơ bản của người lao động khi làm việc nên vẫn được khấu trừ toàn bộ đối với thuế GTGT đầu vào hình thành những tài sản này.

⇒Việc xây dựng sân bóng đá không phục vụ sản xuất kinh doanh và cũng không phục vụ nhu cầu cơ bản của người lao động nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. (Phần thuế GTGT không được khấu trừ được tính vào nguyên giá của tài sản cố định để khấu hao dần và tính vào chi phí được trừ)

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi