Chi phí tiền lương Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

Tiền lương của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do 1 cá nhân làm chủ) không phải là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

⇒ Không có quy định tiền lương của Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ không được trừ khi tính thuế TNDN.

Để làm rõ vấn đề này, ngày 09/10/2023, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh có Công văn 4788/CTBNI-TTHT hướng dẫn như sau:

  • Công ty TNHH 1 thành viên do 1 tổ chức làm chủ 
  • Có phát sinh chi trả tiền lương cho Giám đốc công ty (là thành viên sáng lập của công ty là chủ sở hữu của công ty này)

⇒ Cá nhân giám đốc có tham gia trực tiếp điều hành hoạt động của công ty TNHH 1 thành viên nêu trên thì chi phí tiền lương này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Bộ hồ sơ để chi phí được trừ:

– Hợp đồng lao động

– Quy chế lương, thưởng (nếu không thể hiện chi tiết trong HĐLĐ)

– Quyết định tăng lương (nếu tăng lương)

– Bảng thanh toán tiền lương (nhận lương bằng tiền mặt)

– Thang, bảng lương

– Chứng từ thanh toán lương

– Ủy quyền quyết toán thuế TNCN (nếu có, đối với Lao động chỉ làm 1 nơi trong năm QT)

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi