Chi phí tiền điện, tiền nước khi thuê mặt bằng có được tính vào chi phí hợp lý không?

Trả lời:

Điều kiện để chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

  • Khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
  • Có chứng từ thanh toán, hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20 triệu trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Chi phí thanh toán tiền, điện nước thực tế sẽ căn cứ trên chỉ số của đồng hồ điện, nước. Thông thường khi đi thuê nhà thì chủ cho thuê đứng tên đồng hồ điện, nước. Khi đó, khoản chi thanh toán điện, nước được tính vào chi phí hợp lý, doanh nghiệp cần có những chứng từ sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp đi thuê trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp điện, nước

Cần có những chứng từ sau để chi phí được trừ:

  • Hợp đồng thuê địa điểm hoạt động tại địa chỉ hóa đơn điện nước.
  • Hóa đơn tiền điện nước (trực tiếp thanh toán tiền điện nước cho nhà cung cấp hoặc thanh toán tiền điện nước với chủ nhà)
  • Chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp (trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng)

Trường hợp 2: Doanh nghiệp đi thuê thanh toán cho chủ nhà:

  • Hợp đồng thuê địa điểm hoạt động tại địa chỉ hóa đơn điện nước.
  • Chứng từ thanh toán cho chủ nhà (trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng)
  • Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn mẫu 01/TNDN

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi