Chi phí quảng cáo có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Trả lời:

Chi phí quảng cáo là một phần chi phí hoạt động của doanh nghiệp, nếu chứng minh được chi phí này phục vụ sản xuất kinh doanh và có đầy đủ chứng từ thì chi phí này sẽ được trừ khi tính thuế TNDN.

Theo hướng dẫn tại Công văn 63660/CT-TTHT do Cục thuế TP Hà Nội ban hành ngày 17/09/2018, điều kiện để chi phí quảng cáo được trừ như sau:

  • Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp
  • Tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu thay cho phía nước ngoài (đối với những nhà cung cấp không tự kê khai, nộp thuế tại Việt Nam)
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trường hợp công ty ủy quyền cho cá nhân thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân, sau đó công ty chuyển khoản từ tài khoản của công ty cho cá nhân.Khi đó, cần có những chứng từ sau: (Căn cứ theo công văn 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng cục Thuế)

  • Có Quyết định về việc ủy quyền của công ty cho cá nhân
  • Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân
  • Có danh sách theo dõi danh sách các tài khoản tín dụng cá nhân được ủy quyền thanh toán.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi