Chi phí khi điều động người lao động đi công tác có được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

Trả lời:

Để chi phí công tác cho người lao động được trừ khi tính thuế TNDN phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ cho khoản chi phụ cấp, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác
  • Có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác
  • Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.
  • Chi phí công tác từ 20 triệu đồng được thanh toán qua ngân hàng

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử thì cần có vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì cần có vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Lưu ý: Đối với các chi phí phát sinh tại nước ngoài thì các hóa đơn chứng từ của các khoản chi phí này phải phù hợp với quy định của nước sở tại và phải được dịch ra tiếng Việt (theo khoản 5 Điều 5 Nghị định 174/2016/NĐ-CP)

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi