Chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn sai sót bị phạt như thế nào?

Trả lời:

Mẫu 04/SS-HĐĐT để thông báo với Cơ quan thuế về hóa đơn có sai sót

Có 02 trường hợp phải nộp mẫu 04/SS-HĐĐT:

  • Người bán tự phát hiện hóa đơn có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua
  • Hóa đơn đã gửi cho người mua sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng đúng mã số thuế và các nội dung khác

Lưu ý: Sau khi đã gửi mẫu 04/SS-HĐĐT mà tiếp tục phát hiện có sai sót thì người bán vẫn phải gửi lại thông báo theo mẫu 04/SS-HĐĐT và xử lý theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, thời hạn nộp mẫu Thông báo hóa đơn có sai sót như sau:

(1) Trường hợp bên bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo: nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Ví dụ: 

  • Doanh nghiệp lập hóa đơn vào tháng 6/2023 
  • Đến tháng 7/2023 phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót

=> Doanh nghiệp nộp mẫu 04/SS-HĐĐT chậm nhất là ngày 30/7 (theo tháng) hoặc 30/9/2023 (theo quý).

(2) Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn có sai sót

Cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo mẫu số 01/TB-RSĐT để người bán rà soát lại hóa đơn. Doanh nghiệp nộp mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế theo thời hạn nêu trong Thông báo 01/TB-RSĐT.

Mức phạt chậm nộp

Mức phạt chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT được quy định tại Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Mức phạt

Số ngày chậm nộp

Phạt cảnh cáo

Từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ

Phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng

Từ 01 – 10 ngày và không có tình tiết giảm nhẹ

Phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng

Từ 11 – 20 ngày

Phạt tiền từ 04 – 08 triệu đồng

Từ 21 – 90 ngày

Phạt tiền từ 05 – 15 triệu đồng

Từ 91 ngày trở lên

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 tổ chức.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi