Cách tính thuế TNCN và thuế GTGT khi cho thuê tài sản

Trả lời:

Nguyên tắc tính thuế: Cá nhân có doanh thu từ cho thuê tài sản trong năm trên 100 triệu thì phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN.

Cách tính thuế cho thuê tài sản:

Số thuế phải nộp = Doanh thu đã bao gồm thuế x Tỷ lệ tính thuế GTGT, TNCN
Doanh thu chưa bao gồm thuế/0.9
  • Tỷ lệ tính thuế GTGT: 5%
  • Tỷ lệ tính thuế TNCN: 5%

Ví dụ:

Trường hợp 1: Tiền thuê nhà đã bao gồm thuế

Doanh thu tính thuế = Giá thanh toán tiền thuê nhà

Chủ nhà A cho công ty B thuê nhà trong 1 năm thanh toán ngay, trên hợp đồng quy định tiền thuê nhà 12 tháng là 120.000.000 đồng và đã bao gồm thuế

Doanh thu tính thuế = 120.000.000 đồng
⇒Thuế GTGT phải nộp: 120.000.000 x 5% = 6.000.000 đồng
⇒Thuế TNCN phải nộp: 120.000.000 x 5% = 6.000.000 đồng.

Trường hợp 2: Tiền thuê nhà chưa bao gồm thuế

Doanh thu tính thuế = Giá thanh toán tiền thuê nhà/0.9

Chủ nhà A cho công ty B thuê nhà trong 1 năm thanh toán ngay, trên hợp đồng quy định tiền thuê nhà 12 tháng là 120.000.000 đồng nhưng chưa bao gồm thuế
Doanh thu tính thuế = 120.000.000/0.9 = 133.333.333 đồng
⇒ Thuế GTGT phải nộp = 166.666.666,67 x 5% = 6.666.667 đồng
⇒ Thuế TNCN phải nộp = 166.666.666,67 x 5% = 6.666.667 đồng.

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi