Các khoản dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng hàng khi xuất khẩu hàng hóa có áp dụng thuế nhà thầu không?

Trả lời:

Công ty có các dịch vụ hỗ trợ kèm theo khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ này được thực hiện bởi tổ chức nước ngoài, câu hỏi đặt ra là dịch vụ này có thuộc phạm vi áp dụng của thuế nhà thầu không.

Về vấn đề này, Cục thuế tỉnh Bình Định ngày 17/10/2023 có Công văn 3568/CTBDI-TTHT hướng dẫn như sau:

Thuế nhà thầu áp dụng đối với cá, nhân tổ chức nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam, tuy nhiên đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức Việt Nam mà dịch vụ này được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không áp dụng thuế nhà thầu. (theo Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC)

Trường hợp công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và có phát sinh các khoản dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng như: kiểm tra hoàn thiện kỹ thuật chất lượng sản phẩm, kiểm tra đóng gói sản phẩm, xuất hàng. Nếu những dịch vụ này của tổ chức, cá nhân nước ngoài được cung cấp ngoài Việt Nam thì không áp dụng thuế nhà thầu. 

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản chi phí mua dịch vụ của cá nhân, tổ chức nước ngoài được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện:

  • Phục vụ hoạt động sản, kinh doanh
  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
  • Có chứng từ thanh toán (chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu trở lên).

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi