Bộ hồ sơ chi phí hợp lệ đối với chi phí quảng cáo Facebook là gì?

Nhà thầu nước ngoài khi phát sinh quan hệ mua bán và có thu nhập tại Việt Nam phải nộp thuế nhà thầu

Sau đây là một số điểm về Thuế nhà thầu

 

THUẾ NHÀ THẦU
Khái niệm – Thuế nhà thầu được hiểu là loại thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài khi kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam.
Các loại thuế áp dụng đối với thuế nhà thầu Theo Điều 5 Thông tư 103/2014/TT-BTC thì các loại thuế áp dụng đối với thuế nhà thầu bao gồm:

 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Kê khai, nộp thuế Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp nước ngoài không đủ điều kiện tự kê khai, nộp thuế (khoản 1 Điều 81 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (Điều 12 Thông tư 103)

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa có thuế GTGT/(1 – Tỷ lệ tính thuế GTGT)
 • Tỷ lệ để tính thuế GTGT trên doanh thu: 5% (dịch vụ không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị)

Nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu (Điều 3 Thông tư 103)

Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu không bao gồm thuế TNDN / (1-Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu)
 • Tỷ lệ thuế TNDN: 5% (ngành kinh doanh dịch vụ)

Tuy nhiên, từ ngày  1/6/2022, theo thỏa thuận của công ty Meta Platform và Chính phủ Việt Nam, Facebook sẽ trực tiếp kê khai thuế tại Việt Nam nên doanh nghiệp Việt Nam không phải nộp thay cho nhà thầu nước ngoài này Nhà cung cấp này nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu. (Khoản 1 Điều 77 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

 • Doanh thu tính thuế đối với bên nước ngoài là chi phí quảng cáo của doanh nghiệp Việt Nam
Điều kiện để chi phí quảng cáo được xem là chi phí hợp lý
 • Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp (trường hợp bên bán không cung cấp hóa đơn thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu thay cho phía nước ngoài)
 • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên
 • Hàng hóa, sản phẩm làm ra thuộc diện chịu thuế GTGT

Trường hợp công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền mua dịch vụ quảng cáo từ nhà mạng nước ngoài, sau đó công ty thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản từ tài khoản của công ty đã đăng ký với cơ quan thuế sang tài khoản của cá nhân. Trong trường hợp này, bổ sung thêm những điều kiện sau: (Căn cứ theo công văn hướng dẫn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng cục Thuế)

 • Hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế tài chính của công ty hoặc có Quyết định về việc ủy quyền của công ty cho cá nhân
 • Có chứng từ thanh toán: sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,… của công ty chứng minh việc công ty thanh toán tiền trả cho trang quảng cáo (chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân)
 • Có danh sách theo dõi danh sách các tài khoản tín dụng cá nhân được ủy quyền để thanh toán dịch vụ và cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Kết luận:  Công ty trực tiếp chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook

1. Nếu Facebook có tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định của Luật kế toán và đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và có đăng ký sử dụng hoá đơn GTGT và hoá đơn do Facebook phát hành cho khách hàng có đầy đủ thông tin (tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng) theo quy định hiện hành của Luật thuế GTGT, Hoá đơn chứng từ và được thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào; DN được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu chi phí này có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hình ảnh minh họa

2. Nếu Facebook cung cấp cho khách hàng tại Việt Nam là chứng từ biên nhận (Receipt),biên lai chưa thể hiện thuế nhà thầu, doanh nghiệp Việt Nam phải đăng ký mã số thuế và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. Để được xem là chi phí hợp lý cần phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu thay cho phía nước ngoài

Hình ảnh minh họa

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất minh họa

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi