THAY ĐỔI GIẤY PHÉP

Thay đổi giấy phép Văn phòng
đại diện nước ngoài

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi về các nội dung của Giấy phép, Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép của Văn phòng đại diện.

CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN ĐIỀU CHỈNH GIẤP PHÉP

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI
TẠI SÀI NAM

Tuân thủ pháp luật

Tiết kiệm Thời gian

Đảm bảo uy tín

Thành phần hồ sơ Thay đổi giấy phép Văn phòng đại diện nước ngoài

Liên hệ với chúng tôi