MENU

Dịch vụ VP ĐD Nước ngoài

Thành lập VPĐD NN

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép => Sài Nam đồng hành...

Gia hạn GP Văn phòng đại diện NN

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn, thương nhân nước ngoài tiếp tục hoạt động phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại cơ quan cấp phép (Sở Công thương) để gia hạn Giấp phép hoạt động của VP ĐD thương nhân nước ngoài.

Thay đổi giấy phép VPĐD Nước ngoài

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi về các nội dung của Giấy phép, Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép của Văn phòng đại diện.
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image