DỊCH VỤ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

Dịch vụ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI SÀI NAM

Sài Nam đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc
Thành lập VPĐD NN, Gia hạn VPĐD NN, Thay đổi giấy phép VPĐD NN.

Thành lập

VPĐD NN

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Gia hạn

VPĐD NN

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn, thương nhân nước ngoài tiếp tục hoạt động phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại cơ quan cấp phép (Sở Công thương) để gia hạn Giấp phép hoạt động của VP ĐD thương nhân nước ngoài.

Thay đổi giấy phép

VPĐD NN

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi về các nội dung của Giấy phép, Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép của Văn phòng đại diện.

Liên hệ với chúng tôi