Thời điểm nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN

Đối với hồ sơ Quyết toán thuế có phát sinh số thuế phải nộp thì thời điểm nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày 30/3 của năm kế tiếp năm phát sinh quyết toán, đối với hồ sơ Quyết toán thuế có phát sinh số tiền thuế được hoàn thì không giới hạn thời gian nộp hồ sơ Quyết toán.

Câu hỏi: Tôi thuộc trường hợp phải trực tiếp quyết toán thuế năm 2018 với cơ quan thuế và có phát sinh số thuế nộp thừa được hoàn thuế. Nếu tôi nộp hồ sơ quyết toán năm 2018 sau ngày 01/4/2019 thì tôi có bị xử phạt do nộp hồ sơ khai quyết toán thuế quá thời hạn không?

Trả lời:

Trường hợp này bạn không bị xử phạt; vì vậy các cá nhân khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn nên nộp sau ngày 01/4/2019

Trich nguon hcmtax

© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image