Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời điểm nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN

Đối với hồ sơ Quyết toán thuế có phát sinh số thuế phải nộp thì thời điểm nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày 30/3 của năm kế tiếp năm phát sinh quyết toán, đối với hồ sơ Quyết toán thuế có phát sinh số tiền thuế được hoàn thì không giới hạn thời gian nộp hồ...
© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image