MENU

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí khi điều động người lao động đi công tác có được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

Để chi phí công tác cho người lao động được trừ khi tính thuế TNDN phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Điều kiện để chi phí thuê tài sản của cá nhân (nhà xưởng, văn phòng, kho bãi) được xem là chi phí hợp lý

Hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản

Chi phí khấu hao của tài sản cố định công ty mua từ cá nhân có được tính vào chi phí hợp lý không?

Để chi phí được trừ cần phải đáp ứng điều kiện theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

Chi phí làm thị thực (Visa) cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý không?

Chi phí làm Visa cho người lao động ra nước ngoài công tác hoặc cho người lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc được tính vào chi phí được trừ khi được thỏa thuận trong hợp đồng do doanh nghiệp trả và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Khoản tiền nhận bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng có tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không?

Khoản tiền thu từ bên đối tác được hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image