MENU

Thuế thu nhập cá nhân

Chi phí xin cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài có tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động không?

Đối với những chi phí liên quan đến hoạt động cấp phép mà doanh nghiệp chi trả sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp khi xác định thuế TNDN.

Nhận thừa kế bất động sản có phải nộp thuế TNCN không?

Phải nộp thuế TNCN đối với bất động sản từ nhận thừa kế, trừ một số trường hợp được miễn thuế.

Người lao động có phải nộp thuế TNCN đối với tiền thưởng Tết không?

Người lao động phải nộp thuế TNCN đối với tiền thưởng Tết

Cá nhân không phát sinh thuế TNCN thì doanh nghiệp có cần kê khai thuế không?

Trong trường hợp này, tổ chức trả thu nhập không cần kê khai thuế

Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN không?

Tiền lương KPI được trả theo hiệu suất làm việc của người lao động
Trong trường hợp này không cần đóng BHXN nhưng vẫn phải tính nộp thuế TNCN cho khoản thu nhập này

Quy định bắt buộc phải có MST của người lao động

Nhiều doanh nghiệp chi trả tiền lương cho người lao động nhưng người lao động đó lại không có mã số thuế (MST) thu nhập cá nhân (TNCN). Vậy nếu không đăng ký MST cho người lao động trong trường hợp này, sẽ gặp phải những hạn chế gì khi không có mã số thuế TNCN.
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image