MENU

Thuế GTGT

Có được giảm thuế GTGT đối với dịch vụ hoàn thành vào năm 2023 nhưng lập hóa đơn vào năm 2022 không?

Hóa đơn đượclập trước ngày 31/12/2022 nhưng hoàn thành cung ứng dịch vụ vào năm 2023 thì vẫn được giảm thuế GTGT

Ưu đãi thuế đối với hộ kinh doanh, cá thể như thế nào?

Hộ, cá nhân kinh doanh được giảm thuế GTGT cho đến ngày 31/12/2022

Có phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối hoạt động thanh lý tài sản của văn phòng đại diện nước ngoài không có hoạt động sản xuất tại Việt Nam không?

Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và thuế TNDN khi thanh lý tài sản phục vụ cho hoạt động của văn phòng đại diện.

Phải lập hóa đơn hay chứng từ kế toán khi tặng voucher cho khách hàng?

Khi tặng voucher không lập hóa đơn mà lập chứng từ kế toán

Công ty kinh doanh dịch vụ vận tải thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã?

Theo loại hình kinh doanh thì công ty sử dụng hóa đơn điện tử không có mã và phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về Cổng thông tin của Tổng cục thuế.

Thuế GTGT đối với mặt hàng nông sản

Mua vào: Tùy vào công ty nhập khẩu, tự sản xuất hay mua vào bán ra sẽ có mức thuế suất khác nhau
Bán ra: Tùy vào phương pháp kê khai sẽ có mức thuế suất khác nhau
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image