MENU

Luật Doanh nghiệp- Đầu tư

Xử lý trường hợp không góp đủ vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần theo quy định pháp luật như thế nào?

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cắm trại là gì?

Để có thể thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cắm trại phải đáp ứng điều kiền quy định tại Điều 49 Luật du lịch 2017

Doanh nghiệp có được ký kết hợp đồng kinh doanh trước khi đăng ký doanh nghiệp không?

Doanh nghiệp chưa có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ký kết hợp động phục vụ cho việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân có cần điều lệ không?

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân không quy định phải nộp Điều lệ công ty.

Có được đăng ký trụ sở doanh nghiệp tại nhà chung cư không?

Doanh nghiệp được đăng ký đặt trụ sở tại nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh nhưng chỉ được đăng ký trên phần diện tích được phép kinh doanh

Mỗi cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân và không được góp vốn vào một số loại hình kinh doanh khác.
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image