MENU

Bảo hiểm XH_Lao động

Người lao động có bao nhiêu ngày phép năm?

Số ngày phép năm của người lao động được quy định theo Điều 113 và Điều 114 Bộ luật Lao động 2019

Công ty có bắt buộc thành lập Công đoàn không?

Việc thành lập công đoàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện nên không bắt buộc công ty phải thành lập công đoàn

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì có được thanh toán cho những ngày phép chưa nghỉ không?

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định thì sẽ được người sử dụng lao động thanh toán những ngày nghỉ phép năm mà người lao động chưa nghỉ hết.

Chưa hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được bảo lưu không?

Người lao động có việc làm mới mà chưa hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được bảo lưu thời gian còn lại cho lần tiếp theo

Cuối năm, ngày phép năm còn dư sẽ được giải quyết như thế nào?

Tùy vào từng trường hợp sẽ có cách giải quyết số ngày nghỉ phép năm còn dư khác nhau
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image