MENU

Tư vấn - Hỏi đáp

Xử lý trường hợp không góp đủ vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần theo quy định pháp luật như thế nào?

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế thì có bị phạt không?

Người nộp thuế bổ sung lại hồ sơ khai thuế và nộp thuế đầy đủ trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thì không bị xử phạt hành chính

Người lao động có bao nhiêu ngày phép năm?

Số ngày phép năm của người lao động được quy định theo Điều 113 và Điều 114 Bộ luật Lao động 2019

Chi phí khi điều động người lao động đi công tác có được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

Để chi phí công tác cho người lao động được trừ khi tính thuế TNDN phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Công ty có bắt buộc thành lập Công đoàn không?

Việc thành lập công đoàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện nên không bắt buộc công ty phải thành lập công đoàn

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cắm trại là gì?

Để có thể thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cắm trại phải đáp ứng điều kiền quy định tại Điều 49 Luật du lịch 2017
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image