MENU

PHÂN BIỆT CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

25 Tháng Mười Một

PHÂN BIỆT CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Dựa trên các quy định của luật Doanh nghiệp, một số tiêu chí để phân biệt chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh như sau:

Tiêu chí Chi nhánh

Văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh
Khái niệm Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp bao gồm cả đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. (khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020)

Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp (khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp)

Nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể (khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020)

Chức năng kinh doanh Không 
Ngành nghề kinh doanh Được đăng ký tất cả các ngành nghề mà trụ sở chính đã đăng ký Chỉ được đại diện theo ủy quyền

Được đăng ký một số ngành nghề mà trụ sở chính đã đăng ký

Con dấu, giấy phép hoạt động

- Có con dấu riêng đối với chi nhánh hạch toán độc lập (khoản 2 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Có giấy chứng nhận hoạt động riêng

- Có con dấu riêng (khoản 2 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Có giấy chứng nhận hoạt động riêng

- Không có con dấu riêng.

- Có Giấy chứng nhận hoạt động riêng

Về đặt tên Tên Chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” (Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020) Tên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ  “Văn phòng đại diện” (Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020)

Không bắt buộc phải để tên doanh nghiệp khi đặt tên cho địa điểm kinh doanh (Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020)

Ký kết hợp đồng,
xuất hóa đơn

- Được phép ký hợp đồng kinh tế

- Được phép sử dụng và xuất hóa đơn

- Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế

- Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn

 Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế

- Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn

Nghĩa vụ thuế

- Có mã số thuế riêng 13 số trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (khoản 5 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

- Hạch toán độc lập (phải có hóa đơn riêng)  hoặc hạch toán phụ thuộc

- Có mã số thuế riêng 13 số trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (khoản 5 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

- Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn

- Kê khai thuế độc lập với công ty tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện quản lý

- Hạch toán phụ thuộc

- Không có mã số thuế riêng (khoản 6 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

- Địa điểm cùng tỉnh với trụ sở chính: Trụ sở chính kê khai và nộp thuế

- Địa điểm khác tỉnh với trụ sở chính: đăng ký mã số thuế phụ thuộc và kê khai tại Cục thuế địa phương

- Hạch toán phụ thuộc
 

Các loại thuế, phí phải nộp - Lệ phí môn bài
- Thuế Giá trị gia tăng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân

 
- Thuế thu nhập cá nhân - Lệ phí môn bài
Thủ tục thành lập Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh Hồ sơ thành lập đơn giản
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Phải thực hiện các thủ tục thay đổi về thuế

- Gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh (Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)
 

- Phải thực hiện các thủ tục thay đổi về thuế

- Gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện (Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)
 

- Chỉ phải thực hiện thủ tục gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh (Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)
Mục đích thành lập Doanh nghiệp có nhu cầu mở một cơ sở kinh doanh nhiều lĩnh vực, có thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng; cơ sở hoạt động ở các tỉnh thành phố khác với tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty Doanh nghiệp muốn thăm dò nghiên cứu thị trường, giám sát việc vi phạm thương hiệu, không kinh doanh tại cơ sở này của mình tại các tỉnh thành phố nơi không đặt trụ sở chính mà không phát sinh nhu cầu kinh doanh

Doanh nghiệp có nhu cầu muốn mở một cơ sở kinh doanh chuyên biệt một lĩnh vực, muốn lựa chọn thủ tục và hoạt động đơn giản, cơ sở hoạt động trong cùng tỉnh/thành phố nơi trụ sở chính của của công ty

 

Nguồn Pháp lý khởi nghiệp

© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image