Tin tổng hợp khác

14 Tháng Giêng

DOANH NGHIỆP KHÔNG CÒN PHẢI ĐĂNG KÝ THANG, BẢNG LƯƠNG TỪ 2021

Không còn phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan nhà nước là một trong những chính sách mới...
12 Tháng Giêng

TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI TẠI NGHỊ ĐỊNH 01/2021 VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI TẠI NGHỊ ĐỊNH 01/2021 VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Sau đây là một số điểm...
07 Tháng Giêng

13 NỘI DUNG PHẢI CÓ TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

13 NỘI DUNG PHẢI CÓ TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty bao...
29 Tháng Mười Hai

09 NỘI DUNG PHẢI CÓ TRONG NỘI QUY LAO ĐỘNG

09 NỘI DUNG PHẢI CÓ TRONG NỘI QUY LAO ĐỘNG
Theo khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ...
28 Tháng Mười Hai

HƯỚNG DẪN ĐÓNG BHXH ĐỐI VỚI NLĐ NHẬN TIỀN LƯƠNG BẰNG NGOẠI TỆ

HƯỚNG DẪN ĐÓNG BHXH ĐỐI VỚI NLĐ NHẬN TIỀN LƯƠNG BẰNG NGOẠI TỆ
Hiện nay, các trường hợp NLĐ làm...
14 Tháng Mười Hai

TẠM NỘP THUẾ TNDN THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020 SẼ ÁP DỤNG TỪ KỲ TÍNH THUẾ 2021

TẠM NỘP THUẾ TNDN THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020 SẼ ÁP DỤNG TỪ KỲ TÍNH THUẾ 2021
Tổng cục Thuế...
© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image