Đào tạo Kế toán Thực hành

15 Tháng Tám

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHO NHÂN VIÊN

Cứ mỗi tháng định kỳ Toàn thể nhân viên Sài Nam sẽ được công ty đào tạo nghiệp vụ,
28 Tháng Mười Hai

Cấm phân biệt trường công, trường tư khi tuyển công chức

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định...
© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image