Bản tin Thuế-Kế toán

18 Tháng Giêng

CÁC KHOẢN CHI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, TIỀN THƯỞNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN

CÁC KHOẢN CHI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, TIỀN THƯỞNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN
Chi phí hợp lý được...
13 Tháng Giêng

07 MỨC PHẠT THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

07 MỨC PHẠT THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ...
11 Tháng Giêng

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU
Hiện nay, các thông tin đăng ký thuế ban đầu, doanh nghiệp chỉ phải...
11 Tháng Giêng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN
09 Tháng Giêng

HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Khi có số thuế Thu nhập cá nhân nộp thừa hoặc số tiền thuế...
08 Tháng Giêng

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO LAO ĐỘNG NGHỈ THAI SẢN

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO LAO ĐỘNG NGHỈ THAI SẢN
Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ...
04 Tháng Mười Hai

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TIỀN CHẬM NỘP TIỀN THUẾ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TIỀN CHẬM NỘP TIỀN THUẾ
Tiền chậm nộp tiền thuế là khoản tiền mà doanh nghiệp...
02 Tháng Mười Hai

CÁCH XỬ LÝ KHI NGƯỜI MUA KHÔNG LẤY HÓA ĐƠN GTGT

CÁCH XỬ LÝ KHI NGƯỜI MUA KHÔNG LẤY HÓA ĐƠN GTGT
- Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ...
07 Tháng Mười Một

04 BẤT LỢI KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

04 BẤT LỢI KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN
Mã số thuế là một dãy số, chữ...
01 Tháng Mười

Hướng dẫn tính Tiền chậm nộp tiền thuế

Hướng dẫn tính Tiền chậm nộp tiền thuế
Tiền chậm nộp tiền thuế là khoản tiền mà doanh nghiệp phải...
© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image