Bản tin Thuế-Kế toán

17 Tháng Sáu

25 DẤU HIỆU DOANH NGHIỆP CÓ RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN, HOÀN THUẾ GTGT

25 DẤU HIỆU DOANH NGHIỆP CÓ RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN, HOÀN THUẾ GTGT
Tổng cục Thuế chỉ ra 25...
21 Tháng Năm

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG LUẬT SƯ,
CÔNG TY LUẬT
Hiện nay các tổ chức hành nghề luật sư...
20 Tháng Năm

CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ, KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN NĂM 2022

CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ, KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN NĂM 2022
Các khoản thu nhập được trừ...
03 Tháng Giêng

SẼ SỬA QUY ĐỊNH TẠM NỘP 75% THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

SẼ SỬA QUY ĐỊNH TẠM NỘP 75% THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Bộ Tài chính đã có văn bản báo...
28 Tháng Mười

THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH
Ngày 11/10...
28 Tháng Mười

CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN GTGT KHI ĐƯỢC GIẢM THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021 TỪ 01/11/2021

CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN GTGT KHI ĐƯỢC GIẢM THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021 TỪ 01/11/2021
Chính phủ...
© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image