MENU

Bản tin Lao động-BHXH, BHYT, BHTN

03 Tháng Giêng

07 LỢI ÍCH MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG KHI TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

07 LỢI ÍCH MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG KHI TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
Từ ngày 01/07...
26 Tháng Mười Hai

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG VÀ CHI TRẢ BHXH 1 LẦN QUA CHỮ KÝ SỐ

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG VÀ CHI TRẢ BHXH 1 LẦN QUA CHỮ KÝ SỐ
1. Đối tượng được hưởng...
26 Tháng Mười Hai

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

MỨC ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN
1. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Theo Điều 9 Nghị định...
09 Tháng Mười Hai

MỨC PHẠT CHẬM NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

MỨC PHẠT CHẬM NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN
1. Kinh phí công đoàn là gì?
Theo khoản 2 Điều 26...
05 Tháng Mười Hai

5 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BHYT CHI TRẢ 100% CHI PHÍ KCB

5 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BHYT CHI TRẢ 100% CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH
Căn cứ khoản 1 Điều 14...
02 Tháng Mười Hai

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO THỜI HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO THỜI HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Theo Điều 20 Bộ luật Lao động...
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image