Bản tin Lao động-BHXH, BHYT, BHTN

20 Tháng Sáu

CẬP NHẬT CÁC CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM CẦN LƯU Ý TRONG NĂM 2022

Sáng ngày 18/06/2022 toàn thể nhân viên Sài Nam cùng các đại ký thuế đã tham gia Chuyên...
16 Tháng Sáu

TIỀN LƯƠNG TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHYT NĂM 2022

Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2022 là vấn đề được rất nhiều người lao động quan...
16 Tháng Sáu

04 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG

04 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG Khi xảy ra vi phạm trong quá...
20 Tháng Năm

THỦ TỤC GỘP SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

THỦ TỤC GỘP SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
Hiện nay, thủ tục gộp sổ BHXH trong trường...
10 Tháng Năm

HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. Thủ tướng có Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28...
28 Tháng Sáu

TĂNG MỨC PHẠT VỚI NHIỀU VI PHẠM VỀ BHXH BẮT BUỘC, BHTN (ĐỀ XUẤT)

TĂNG MỨC PHẠT VỚI NHIỀU VI PHẠM VỀ BHXH BẮT BUỘC, BHTN (ĐỀ XUẤT)
Bộ LĐTB&XH đang dự thảo...
© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image