Tin tức tổng hợp

18 Tháng Giêng

34 khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN (Phần 1)

34 khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN (Phần 1)
Chi phí hợp lý được trừ...
18 Tháng Giêng

CÁC KHOẢN CHI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, TIỀN THƯỞNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN

CÁC KHOẢN CHI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, TIỀN THƯỞNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN
Chi phí hợp lý được...
13 Tháng Giêng

07 MỨC PHẠT THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

07 MỨC PHẠT THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ...
11 Tháng Giêng

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU
Hiện nay, các thông tin đăng ký thuế ban đầu, doanh nghiệp chỉ phải...
11 Tháng Giêng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN
11 Tháng Giêng

CÁCH XỬ LÝ ĐỐI VỚI HOÁ ĐƠN SAI SÓT VỀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI MUA

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Công văn 97639/CT-TTHT ngày 30/12/2019 của Cục thuế...
© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image