Đào tạo Kế toán Thuế thực hành thực tế

Ở trường sinh viên đã được trang bị một kiến thức rất rộng về chuyên ngành kế toán, nhưng sự trải nghiệm về thực tế (học thực tế) có thể sinh viên chưa được học hoặc học chưa đủ để trang bị kiến thức thực tế, kinh nghiệm xử lý...khi ra trường bắt đầu một công việc thuộc về chuyên ngành mà các bạn đã học. 

Mỗi học viên được trang bị 01 máy vi tính đã cài đặt phần mềm kế toán thuế, học viên được thực hành trực tiếp trên chứng từ thực tế (Hóa đơn tài chính, Sổ phụ ngân hàng...), và được học của mỗi loại hình DN khác nhau : Dịch vụ, Thương mại, Sản xuất, Xây dựng...

ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Sinh viên năm 2, năm 3 còn đang học trên nhà trường muốn tham gia khóa đào tạo này để dễ tiếp thu kiến thức đang học trên trường,

2. Sinh viên ngành kinh tế các năm cuối ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; hoặc các bạn tốt nghiệp đã đi làm nhưng chưa có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, kế toán trưởng...

3. Chủ các doanh nghiệp đã học kế toán doanh nghiệp, nay cần nâng cao kiến thức, hiểu sâu chuyên môn kế toán doanh nghiệp để quản lý, hoạch định hoạt động của doanh nghiệp mình.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Kết thúc khóa học, các học viên có khả năng thành thạo công tác kế toán đặc biệt là kế toán thuế, báo cáo thuế trên máy tính.

- Trang bị kiến thức thực tế, chuyên sâu về kế toán thuế tại một doanh nghiệp.

- Huấn luyện học viên sử dụng thành thạo, làm chủ phần mềm kế toán, làm chủ Excel

- Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn học viên giải quyết các vấn đề khó mà các bạn gặp phải trong quá trình làm việc thực tế, cập nhật các thông tin mới nhất về kế toán và khai báo thuế.

NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1 - Ôn lại nguyên lý kế toán, hướng dẫn nguyên tắc hạch toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, cũng như các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập. Hướng dẫn chi tiết theo từng phần hành: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; Kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Kê toán hàng tồn kho; Kế toán công cụ dụng cụ và tài sản cố định; Kế toán giá thành; Kế toán tổng hợp.....

2 - Hướng dẫn học viên tạo mới database kế toán thuế trên phần mềm kế toán

3 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, thiết lập các thông số ban đầu: Danh mục Hệ thống tài khoản; Danh mục Tổ chức Công ty; Danh mục khách hàng; Danh mục nhà cung cấp; Danh mục hàng tồn kho; Danh mục TSCĐ; Danh mục nhân viên; Định khoản kết chuyển....Sao lưu và phục hồi dữ liệu của chương trình; Phân quyền sử dụng và đặt password bảo mật cho dữ liệu kế toán....

4 - Cung cấp cho học viên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng,... ), phản ánh các hoạt động, nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp. Như là: Hóa đơn tài chính (hóa đơn GTGT, hóa đơn Bán hàng trực tiếp); Giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng; Hoá đơn mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định (TSCĐ); Bảng tính khấu hao TSCĐ; Hóa đơn bán hàng; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thành phẩm; Chứng từ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Bảng lương tháng; Tờ khai thuế GTGT...

5- Hướng dẫn học viên cách viết hóa đơn GTGT đầu ra, và lập các hồ sơ chứng từ kế toán khác : 

+ Cách thức lập Hợp đồng lao động, lập bảng chấm công, bảng lương....

+ Lập bảng Phân bổ chi phí trả trước, phân bổ khấu hao TSCĐ

+ Lập các chứng từ khác có liên quan đến bộ chứng từ kế toán khác: Phiếu tính giá thành sản xuất, giá thành công trình; lập bảng đối chiếu công nợ; giấy đề nghị thanh toán - tạm ứng....

6 - Hướng dẫn học viên nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán từ các chứng từ thực tế nêu trên. Thực hiện nhập dữ liệu tất cả các phần hành.

7 - Hướng dẫn học viên khai báo thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK; Khai báo thuế online : Tờ khai thuế GTGT hàng tháng/quý; Tờ khai thuế TNCN hàng tháng/quý; Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý...

8- Hướng dẫn khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính), 

9 - Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm; Xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp, nộp thuế, miễn giảm thuế, lỗ, chuyển lỗ.

10 - Lập tờ khai thuế môn bài khi mới thành lập, hoặc khi thay đổi vốn,

11 - Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế, sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính thuế thu nhâp doanh nghiệp.

12 - Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn theo thông tư mới nhất.

13-  Tư vấn học viên cách giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp về Kế toán, Thuế.

14- Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp lý chuyên ngành kế toán, thuế,...tư vấn miễn phí trong thời gian 01 năm sau khi học viên ra trường


Học viên cần trao đổi gì thêm, xin đừng ngần ngại hãy vui lòng gọi ngay cho chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Kính chúc các bạn luôn thành công!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Võ Thị Thục Viên (Mrs.)

+ HP: 0909 86 20 66    -  0913 82 33 36

+ Email: thucvien0909862066@gmail.com hoặc sainam@ketoansainam.com

+ Web: ketoansainam.com

© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image