MENU

Dịch vụ BHXH_Lao động

Đăng ký Khai trình sử dụng lao động

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, các đơn vị, doanh nghiệp phải khai trình sử dụng lao động;
Trong quá trình hoạt động, khi các đơn vị, doanh nghiệp có biến động tăng - giảm lao động thì báo cáo cho cơ quan quản lý lao động đã phân cấp. Trước ngày 05/1 và...

Đăng ký ban đầu_Theo dõi duy trì BHXH

Đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH : là Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo...

Đăng ký Giấy phép Lao động NN

Một số Quy định về Giấy phép Lao động (WP) của người nước ngoài và Đăng ký WP:
Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có WP, nếu không có WP sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định
Bên sử dụng lao động, sử dụng lao động nước ngoài mà không có...
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image